เพชรบูรณ์ออกคำสั่งปิดชั่วคราวร้านสะดวกซื้อ สถานที่และสถานประกอบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดเพชรบูรณ์พบผู้ป่ายติดเชื้อรวม 3 คนแล้ว ล่าสุดในวันที่(24 มี.ค.) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯเป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ออกประกาศเผยแพร่ ทั้งนี้ในสาระของประกาศนอกจากจะมีการเน้นมาตรการคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง โดยกลับมาจากกทม.และเขตปริมณฑล และมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องการป้องกันสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สั่งปิดชั่วคราวสถานที่ประกอบการที่เสี่ยงการติดและแพร่เชื้อฯจำนวน 22 รายการ และยังให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 24 มีนาคมถึงวันที่ 12 เมษายน (ตามคำสั่งด้านล่าง)

ข่าวแจ้งว่า สำหรับประเด็นที่สร้างความฮือฮาให้แก่ชาวเพชรบูรณ์ คือคำสั่งรายการที่ 21 ให้เปิดปิดชั่วคราวร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยให้เปิดจำหน่ายได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00-24.00 น. ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมมีการโต้แย้งถึงเหตุผลความจำเป็นต้องปิดชั่วคราว เนื่องจากมีเสียงประชาชนทักท้วงถึงร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ มีลูกค้าเข้าออกตลอดเวลาโดยไม่มีช่วงเวลาปิดกิจการเพื่อทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อถือเป็นจุดเสี่ยง ที่สำคัญควรใช้มาตรฐานเดียวกับร้านค้าทั่วไป

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในภาพรวมของ จ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สรุปสถานการณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา โดยแจ้งว่า ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI)มีจำนวน 67 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 3 ราย, ออกจาก รพ.แลhว 56 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 8 ราย, เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 398 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว 252 ราย กำลังเฝ้าระวังติดตาม 146 ราย, เฝ้าระวังชาวต่างชาติที่เข้ามา 115 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว 56 ราย เหลือเฝ้าระวังติดตาม 59 ราย