สพท.แสดงจุดยืน โต้ “อนุทิน” เผยรพ.ในสังกัดสธ.ไม่มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการทำงาน

นิสิตแพทย์ปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา นายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ออกแถลงการณ์ แสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีเนื้อหา ว่า ตามที่คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเกี่ยวกับการติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลาการทางการแพทย์ และได้กล่าวถึงบุคลาการทางการแพทย์ที่ไม่เฝ้าระวังตัวเอง

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพท.) ไม่เห็นด้วยกับการให้สัมภาษณ์ดังกล่าว อันเป็นการเหมารวมและกล่าวโทษบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละทำงานเพื่อดูแลผู้ป่วยในสภาวะที่คับขันนี้ โดยเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานเพียงพอให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นด่านหน้าของการควบคุมการระบาดในปัจจุบัน

สพท. ขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยในการสู้กับภัยร้ายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ขอให้บุคลากรทุกท่านปลอดภัย พวกเราขอสัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และจบไปเป็นทีมประเทศไทยร่วมกับบุคลากรผู้เสียสละทุกท่านในอนาคต