วัดพระธาตุช่อแฮฯ เปิดทางขึ้นพระธาตุเหลือจุดเดียว พร้อมคัดกรองโควิด-19

วันที่ 27 มี.ค.63 พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจริญพรว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ยังระบาดอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับมติที่ประชุมพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เจ้าหน้าที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ทุกคนมีความห่วงใยนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญที่มากราบไหว้พระธาตุช่อแฮ จึงขอปิดบันไดทางขึ้นพระธาตุช่อแฮจากเดิม 3 แห่ง เพิ่มเป็น 4 แห่ง เหลือเปิดบันไดทางขึ้นพระธาตุ 1 แห่ง คือ บันไดสุระอ้ายก้อม (ทางลิฟต์ ด้านทิศเหนือ) พร้อมมีเจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจวัดไข้ มีเจลล้างมือให้ และมีจุดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ เจลล้างมือ 6 จุด

พร้อมกันนี้ทางวัดได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เจ้าหน้าที่วัด ต้องสวมหน้ากากอนามัย มีเจลและน้ำยาฆ่าเชื้อ มีอ่างล้างมือและสบู่ให้ล้างมือบ่อยครั้ง ทำความสะอาดบริเวณวัด พื้นผิว ราวจับทางขึ้นลง บันได ลิฟต์ ทุกวัน พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ลดเวลาในการทำบุญตักบาตรวันพระให้สั้น งดการเทศน์ ลดเวลาในการทำวัตรเช้า-เย็น ให้ ยืน หรือนั่ง ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และนักท่องเที่ยวทุกคนหรือผู้แสวงบุญ ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดไข้

จึงขอแจ้งประชาชนรับทราบว่า ทางวัดได้ปิดทางขึ้นไหว้พระธาตุช่อแฮฯเพิ่ม เป็น 4 แห่ง และเปิดทางขึ้นเข้ากราบไหว้พระธาตุฯ เพียง 1 จุด คือ บันไดสุระอ้ายก้อม (ทางลิฟต์ ด้านทิศเหนือ) พร้อมมีเจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจวัดไข้ มีเจลล้างมือให้.